Specialybės kalbos mokymų dalyvių apklausa

Kviečiame specialybės kalbos mokymų dalyvius sudalyvauti apklausoje

Išklausykite interviu ir atsakykite į klausimą, kas yra naujažodžiai?
Išrinkite 10 naujažodžių, su paaiškinimais.
Raskite ir pateikite savo vardo reikšmės paaiškinimą.
Aprašykite ir pateikite atsakymą į klausimą: kas būdinga gyvai ir taisyklingai kalbai?
Kokia socialinių tinklų įtaka lietuvių kalbai?