Specialybės kalbos mokymų dalyvių apklausa

Kviečiame specialybės kalbos mokymų dalyvius sudalyvauti apklausoje

Išklausykite interviu ir atsakykite į klausimą, kas yra naujažodžiai?